Login or Sign up


Forgot Password?

Disclaimer

Algemeen

Baureo B.V. (KvK-nr. 53749936), handelend onder de naam Picshare (hierna te noemen Picshare), verleent u hierbij toegang tot de website . Deze website heeft een informerend en dienstverlenend karakter. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De bezoeker of afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Picshare behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Picshare. Picshare spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Picshare.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Picshare. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Picshare, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Merknamen

Picshare ® is een geregistreerd handelsmerk van Baureo B.V.. Alle andere merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijk eigenaren.

Overige informatie

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over deze website kunt u contact opnemen via het contactformulier.